Søk

Du er her:

Behov for transportløsning?

Kontakt oss!

Prisforespørsel

Olje- og valutatillegg (CAF/BAF)

På grunn av sterkt varierende drivstoffpriser og valutaendringer, har vi et olje- og valutatillegg på alle våre transporter.

Dette er et variabelt tillegg som skal gjenspeile våre økte kostnader, og beregnes ut i fra en gitt prosentsats av netto frakt.

Olje- og valutatillegget og eventuelle endringer av dette, vil bli offentliggjort på denne siden.

Gjeldende satser for olje-og valutatillegg fra 01.11.2013

Norden: 34,9%
Europa forøvrig: 34,9%
Innland: 8,9%

Kilder : www.iru.org og www.norgesbank.no