; Forsikring - Autosped

Du er her:

Forsikring under transport

Hva gjelder for transportør og vareeier?

I henhold til Lov om Vegfraktavtaler, NSAB 2015 og CMR konvensjonen, så er Autosped AS forsikret på lik linje med alle andre transportører, med såkalt godsansvarsforsikring.

Det vil si at Autosped og alle andre som transporterer biler, båter, paller eller annet gods har et begrenset ansvar/manko beregnet oppad til SDR 8,33/kg skadet eller tapt gods for internasjonal transport. SDR er en internasjonal valuta for spesielle trekkrettigheter. Valutakursen kan finnes på bankenes valutasider.

På grunnlag av denne begrensningen anbefaler vi våre kunder å tegne egen transportforsikring i sitt eget forsikringsselskap for å forsikre sine verdier fullt ut, spesielt for de som driver med litt dyrere biler. Mange har sin egen forsikring allerede, mens andre ikke har hatt så stor kjennskap til dette. Ved å ta kontakt med sine respektive forsikringsselskap, så vil de kunne supplere med detaljer.

Kort summert:
- Godsansvarforsikring er transportørens forsikring, og er lik for alle transportører.
- Transportforsikring i vareeiers eget forsikringsselskap er vareeiers forsikring.

Vegfraktloven § 32-39
NSAB/2015 § 24-26 formidler, § 15-23 fraktfører

Trykk her for Lov om Vegfraktavtaler.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om forsikring.