; System Alliance Europe - Autosped

Du er her:

System Alliance Europe

Kunde fokus - Kvalitets lederskap

"Det finnes et nytt og mektig stykkgodsnettverk i Europa"

...slik lød den første pressemeldingen fra hovedkontoret til det nyetablerte selskapet og transportnettverket "System Alliance Europe" den 7. juni 2005.
Transportnettverket ble etablert av 16 ledende, privateide transport- og logistikkselskaper, fordelt på 5 europeiske land som ønsket å "erobre" markedet med en sterk og uniformert kompetanse.

Transportnettverket består i dag av 51 transportselskaper med 180 kontorer i 26 land og er det ledende stykkgodsnettverket i Europa!

Filosofi

"Fremtiden tilhører de som ser mulighetene"

System Alliance Europe står for grensebrytende og innovative løsninger innenfor transport og logistikk!

Helt i fra starten har vi satt ambisiøse kvalitetsmål for oss selv. Gjennom standardiserte og uniformerte rettningslinjer kan vi garantere en meget høy kvalitet i alle ledd tilhørende nettverket, med store krav til hvert enkelt medlem. Kun selskaper med høy kvalitet, internt så vel som eksternt, og med strenge konformitetskrav, er tatt opp som fullverdige medlemmer.

Gjennom vår  kontinuerlige utvikling og innovative service tilbyr vi våre kunder den høyeste servicegrad i markedet, tilpasset hvert enkelt lands lokale forutsetninger.  

9-stjerners Kvalitet

De høyeste krav til kvalitet fra hvert ledd i nettverket er tydelig definert. Vi kaller det 9-stjerners kvalitet:

Lokal forankring til hvert enkelt marked med de beste regionale selskapene

Transportløsninger på kryss og tvers av hele Europa

Skreddersydde løsninger for våre kunders individuelle behov 

Innovative og "State of the art"- IT-systemer

Synlig informasjon i alle ledd i transportkjeden

Holde løfter og levere i tide

Unik kvalitet og systemer for å overvåke denne

Innovativ og dynamisk utvikling av systemer for kundene

Fleksible med fokus på mål