; Miljø - Autosped

Du er her:

Nortrails miljøpolitikk

 

Gjennom langsiktig og målrettet arbeid, begrense vår virksomhets miljøpåvirkning til det minimale.  

Dette betyr at vi:

  • Gjennom opplæring av våre medarbeidere øker kompetansen om miljøvennlige løsninger i det daglige arbeidet.
  • Bevisst satser på miljøvennlig og nytt transportmateriale for å minimalisere miljøpåvirkningen av våre transporttjenester.
  • Optimaliserer vår virksomhets samlede energiforbruk.  
  • Samarbeider aktivt med våre partnere og leverandører om forebyggende tiltak i forhold til transport og logistikkbransjens samlede miljøpåvirkninger.
  • Fortløpende implementerer ny miljørelatert lovgiving for å tilse at vi opererer miljømessig optimalt.
  • Ser alle miljøtiltak som en langsiktig investering for selskapet.