; Innland - Autosped

Tjenester

Distribusjon innland

Autosped har sin terminal på Alnabru i Oslo, hvor størsteparten av transportene kommer inn. Herfra blir bilene distribuert videre til kunder i Norge, gjerne etter forhåndsvisning gjort at Statens Vegvesen.

For kunder i Bergen, Stavanger og Kristiansand, så tilbyr vi direkte distribusjon fra Europa.

Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på tlf: 23 69 69 50 eller via e-post