; CargoLine - Autosped

Du er her:

CargoLine Logistics Network...

 

...er et transportnettverk som håndterer trafikker etter standariserte og enhetlige rutiner over hele Europa.

I 1993 etablerte 7 velrenommerte Tyske transportbedrifter Cargoline-nettverket, med mål om å skape et stykkgodsnettverk bestående av privateide, mellomstore transportbedrifter som kunne sikre en enhetlig kvalitet og servicegrad over hele Europa. I dag består nettverket av 102 tilknyttede partnere med over 11 millioner sendinger pr. år. Nettverket tilbyr 1500 daglige stykkgodsruter over hele Europa, som sikrer raske transittider hvor enn godset måtte befinne seg.

Hver og en av partnerne arbeider i henhold til  DIN ISO-standarder som medfører et uniformt system gjennom hele transportkjeden. Hånd i hånd med den høye servicegraden og det store rutenettet, kjennetegnes nettverket av en "state of the art"- IT-standard. Dette gjør informasjonsflyten lett tilgjengelig og det oppnås et tett samarbeid med kundene.

Cargoline tilbyr et sterkt og strømlinjeformet stykkgodsnettverk som garanterer høy kvalitet og punktlighet til en hver tid, uavhengig av hvilket hjørne av Europa en befinner seg i.